ඔබත් ලියන්න කැමතිද..?


ආයුබෝවන්…..

සමාජයේ ජීවත් වන ඔබට නොයෙක් ගැටලු ඇති. ඒ වගේම එයට විසදුම් ද ඇති. තවත් දේවල් දකිනකොට ඇගේ ලේ රත් වෙනවා ඇති.  කොහොම වුනත්, අප ජීවත් වන වටපිටාවේ සිදුවන දේවල් පිළිබදව ඔබේ අදහස් ඔබේ වචනයෙන්ම සටහන් කිරීමට මේ තුලින් අපි ඔබට අවස්තාවක් ලබා දෙන්නෙමු.  

ස්වාධීන මත දරන, අපක්ෂපාතී ව ක්‍රියා කරන ඔබේ නිදහස් අදහස් ලියන්න අපිට.යොමු කරන්න පහත ලිපිනයට.

niruwathanotes@gmail.com

 

Advertisements

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s