අරගලයේ අනාගතය…


ලංකාවේ සටන්කාමී තරුණ ජනයා කෙරෙහි චෙගුවරා තරම් හදට ලං වුන විප්ලව වාදියෙක් නැති තරම්ය.

චෙගුවර චරිතය ලංකාවේ තරුණයන් අතර වර්ධනය කරේ විජේවීරය.

” විප්ලවය සදහා සියලු කරුණු මෝරන තෙක් බලා සිටීම අවශ්‍යය නැත. කැරැල්ල ඒවා නිර්මාණය කරගනී.

යන චේගේ වචනය තරයේ විශ්වාස කරගත් විජේවීර ..”වංචා සහගත හෝ නැතිව යම් කිසි විදියක ජනතා චන්දයකින් බලයට පත්වූ ද,

යටත් පිරිසෙන් නිත්‍යානුකුල ආණ්ඩුවක් ඇති තැනක සාමකාමී අරගලයේ විභවයන් එතෙකුන් අවසානයකට පත් නැති හෙයින්,

ගරිල්ලා ක්‍රියාකාරිත්වයක් නගාලිය නොහැකිය යන ප්‍රස්තුතය ග්‍රහණය නොකළේය ”
චෙගුවරා මරා දැමුනේ 1967 දිය

විජේවීර 1989 මරා දැමිය. දෙදෙනාම අඩුවැඩි වශයෙන් ඉහලින් සැමරේ

එහෙත් වියෝ වුන සැමරුම් මගින් ගෙන දෙන සාදනිය ප්‍රතිපලය කුමක් වේද හෙට දවසේ………


2011/10/11

Advertisements

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s