යල් පැනගිය පිය සෙනෙහස….


මාරයාගේ හෝරාව අබියස…..වැලපෙමින්…..

සොයනා දරු සෙනෙහස ….

පෝෂණය කරන්නට පුතුන් කඩපිලේ…. අබියස ….

දහඩිය විකුණුවා නුබ…..

සිප්සතරේ දැනුමෙන් සන්නද්ද ගොරහැඩි …. උන්ගේ …..

මහත්මා ගුණය පා මුල …..

ටයි පොල්ලේ හිලෙන් දුටු නුබේ සෙනෙහසට …..අරුත් දුන් ….

බස් නැවතුමේ කෙලවර …..

බලාපොරෝත්තුව පිරි අවසන් සුසුම් පොද …..මුසුකර ..

අවකාශයේ සුළගට…..

රජයේ වියදමින් මල ගමට යන …අපේ කාලයේ …

බෝසත් පැතුම……..නුඹයි අප්පච්චි ….

සමන් ශාන්ත – මහරගම

2011/09/29

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s