යුද්ධය සහ අනාගතය


ආත්ම ගණනක් පෙරුම්පුරා
ඉපදුනේ මේ ලොවට
දෙපිල බෙදුන
මිනිස් රකුසන්
මරාගනිති එකිනෙකා
කුමකටද මේ ගැටුම්
වෙසෙන්නද සදහටම
මේ ලෝකයේ
අන්තිමට ජීවිතනේ
වන්දි ගෙව්වේ
හසරක් නොදන්නා
කිරිසප්පයෙකි
ඉතින්
මේ යුද්ධ කරන්නේ
කවුරුන් රකින්නද….

විකී

2011/09/28

Advertisements

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s