ජූලියේ කලු – නඩේසන්


ජූලියේ දූවිල්ල නැහැය කිති කවද්දී

පපුව තව උස් වුනා නුඹේ රුව මතක්වී

ලිපේ රොටියක් වගේ අඟුරු දැලි ඉවත්වී

නඩේසන් මේන් මගෙ කඳුලු මල ඔසප් වී

____________________________

හතරමං හංදියේ බීඩි සුවඳට වැඩිය

තව දෙයක් තිවුනාද පවස නිවු අඩුවැඩිය

සරම බැනියම මිසක් ගන්ටවත් දෙයක් නොවු

උඹත් උං පැහැරුවෙද ගන්ට අර මිරිවැඩිය

____________________________

ජූනියේ දහදියෙන් එකට අපි හිනාවුනු

දිනෙක සිතුවෙද කලුම ජූලියක් කවදා එනු

නොදැක්කා වගෙ ලැයිමෙ දොර මුල්ල මෑත් වුනු

මමත් පැන්නා කලුම ලේ හොයන් ගල් ගැහුනු

____________________________

දිස්නෙ දුන් ගිනි පුළිඟු අහස් කොන සිඹිද්දී

හඬන වැහි කඳුලෙන්ම අපිත් යළි තෙමෙද්දී

වීදියේ මැද අමුම අමු සුවඳ හමද්දී දැවී ගියෙ

මිනිස්කම ජූලියම හඬද්දී

____________________________

– නුවන් හෙවත් පීඩිත සාක්ෂිකාරයා –

.

Advertisements

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s