මේ, රන් තලි වලට නරි මුත‍්‍රා කරන යුගයකි…


මේ, රන් තලි වලට නරි මුත‍්‍රා කරන යුගයකි. බුදුන් වහන්සේ සුද්ධ වූ සියල්ල කෙලෙසෙන යුගයකි.  -කාර්ල් මාර්කස්-

වෙදකම ශුද්ධ වූ දෙයක් නොවේද ?. එය විකිනීම නරි රන්තලියට මුත‍්‍රා කිරීමක් නොවේ ද ?

ගුරුකම රන් තලියක් නොවේද ?. එය විකිනීම ශුද්ධ වූ දෙයක් කෙලෙසීමක් නොවේ ?.

බුදුන් වහන්සේ ධර්මය ශුද්ධ වූ දෙයක් නොවේද ?. එය විකිනීම කෙලෙසීමක් නොවේද ?.

පුතා විසින් මව දූෂණය කිරිම ශුද්ධ වූ දෙයක් කෙලෙසීමක් නොවේද ?. පියා විසින් දුව දූෂණය කිරීම රන් තලියකට නරියෙක් මුත‍්‍රා කිරීමක් නොවේද ?. මව විසින් දරුවන් මහ මග දමා යෑම ශුද්ධ වූ දෙයක් කෙලෙසීමක් නොවේද ? පේ‍්‍රමය වෙනුවෙන් මරා ගැනීම ශුද්ධ වූ දෙයක් කෙලෙසීමක් නොවේද ? තම හිත මිතුරාගේ අඹුව රවටා ඇය අපහරනය කිරීම ශුද්ධ වූ දෙයක් කෙලෙසීමක් නොවේද ?. තම හිත මිතුරියගේ ස්වාමියා රවටා ගැනීම ශුද්ධ වූ දෙයක් කෙලෙසීමක් නොවේද ?.

දැන් අප රට විසාලා මහනුවරකි. මෙහි අමනුස්සයන් රජ කරයි. එය හේතුකොටගෙන දුර්භික්ෂ පැතිරි ඇත. දුර්භික්ෂය හේතුකොටගෙන රෝග බිය හට ගෙන ඇත. අමනුස්ෂයන් යනු මනුස්සයන් සතුව පවතින්නා වටිනා ගුණාංග කෙලෙසා ගත් පුද්ගලයන්ය එවැනි උන්ගෙන් මේ රට පිරි පවතී.දුර්භික්ෂය යනු ජීවත් වීමට මහත් වූ වෙහෙසක් දැරීමයි. රෝග බිය යනු ඉහත අමනුස්සයන්ගේ රාජ්‍ය පාලන විලාසය විසින් සමාජය වෙත විධාරිත සියළු රෝගයන්ය.

මෙම සමාජය සුවත් කිරීමට නම් පන්දාහක් වූ පිරිවර සේනා සංවිධනයෙන් ඉහත දැක්වූ සියළු භීතියන්ට මුළය වූ ආර්ථික ක‍්‍රමය වේදය පලවා හැර නවමු ආර්ථික ක‍්‍රම වේදයක් මේ බිමේ ස්ථාපිත කල යුතුය. එයින් තොරව මේ බිමට ශාන්තිය උදා කල නොහැක. ඒ සදහා සියළුම මිනිසුන් පෙල ගැසිය යුතය.

-රංජිත් රත්නායක-

Advertisements

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s