නානසාරු ගීතය |Nanasaru Geethaya


මෙම ගීතය ” පාරු පාලමෙන් කොළඹට ගැල් පේලිය සැපත් වුනා ” යන ගීතයේ තාලයට එලටම ගායනා කල හැකිය..

 

නානසාරු යැයි කිව්වම කොයි කාටත් මතක් වෙනා

ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ලං වෙනකොට මට හොඳටම බය හිතුනා …

ගෝඨා උන්නැහෙත් නානට ෆුල් සප් බව මතක් වුනා…. ආ.. ආ…

ධර්ගා නගරෙට පලයං වැඩ බලන්න බල සේනා….

 

කොළඹ රටේ හැම තැනකම මැර බලයක් දියත්වෙනා

මරාගෙ මැර ආණ්ඩුවෙන් ෆුල් බල තල දෙනු පෙනුනා…

කහ සිවුරක් කරේ දමන් දබරැඟිල්ල උලුක් කරා… ආ.. ආ…

සාංගිකව පොලු මුගුරෙන් වැඩ පෙන්නන බල සේනා..

 

රජ පවුලම හතර වටින් රට වනසන හැටි පෙනෙනා

නම් දරාපු කුඩු කාරයො ඇමතියො බව කතා වුනා…

අධිරාජ්ජවාදින්ගේ ගැටයක් ලෙස අප දකිනා…. ආ.. ආ…

ඉංගිරීසි කාලෙත් නැති සිවුරු අඳින බල සේනා….

 

නානසාරු යැයි කිව්වම…

 

– ඒ.එම්.එස්. වික්‍රම

Advertisements

මවුලවි සහ ඥාණසාර යුග ගීය…


අලුත්ගම මවුලවි තුමෙක් සහ ඥාණසාර එක්ව දෙපැත්තේ සිට ගැයූ යුග ගීතය..

(මෙම ගීතය “නංගිලාට වාසි බෝ වගේ දැන්” ගීතයට අනුව එලකිරි වගේ ගායනා කල හැකිය..)

 

මවුලවි –        ජාති වාදෙ අවුලුවා රටේ… දෙන්….. ඥානෙලා පෙනෙන්න නේ ඉතින්..

ඥාණසාර :     සාදුලාට සයිස් දාලා නෙලල පොල්ලකින්… උඹල නේද හැංගුනේ ගිහින්…

දෙදෙනාම:     අහා………. අහා… හා… හා… හා……//

 

මවුලවි     :     ෂුරතල් කතාවයි ඔය බයිල පාරයි.. කිෂිදාක අඳුනන්නෙ නේ මේ ගොනුන්….//

ඥාණසාර  :     තම්බින්ට කෙලවන්නෙ අපියි දැනගනින්….

ජාතිවාදෙ……

 

මවුලවි     :     රට කෙටවුවේ එයිද අයියණ්ඩියේ ඒම කෙලවන්න නොෂිතන්න උඹලා අපී…..//

ඥාණසාර  :     රජ වෙන්න කොටවන්න ඕනෑ බොලන්…

 

මවුලවි     :     ජාති වාදෙ අවුලුවා රටේ… දෙන්….. ඥානෙලා පෙනෙන්න නේ ඉතින්..

ඥාණසාර  :    සාදුලාට සයිස් දාලා නෙලල පොල්ලකින්… උඹල නේද හැංගුනේ ගිහින්…

දෙදෙනාම :    අහා………. අහා… හා… හා… හා……//

 

-ඒ.එම්.එස්. වික්‍රම-