මවුලවි සහ ඥාණසාර යුග ගීය…


අලුත්ගම මවුලවි තුමෙක් සහ ඥාණසාර එක්ව දෙපැත්තේ සිට ගැයූ යුග ගීතය..

(මෙම ගීතය “නංගිලාට වාසි බෝ වගේ දැන්” ගීතයට අනුව එලකිරි වගේ ගායනා කල හැකිය..)

 

මවුලවි –        ජාති වාදෙ අවුලුවා රටේ… දෙන්….. ඥානෙලා පෙනෙන්න නේ ඉතින්..

ඥාණසාර :     සාදුලාට සයිස් දාලා නෙලල පොල්ලකින්… උඹල නේද හැංගුනේ ගිහින්…

දෙදෙනාම:     අහා………. අහා… හා… හා… හා……//

 

මවුලවි     :     ෂුරතල් කතාවයි ඔය බයිල පාරයි.. කිෂිදාක අඳුනන්නෙ නේ මේ ගොනුන්….//

ඥාණසාර  :     තම්බින්ට කෙලවන්නෙ අපියි දැනගනින්….

ජාතිවාදෙ……

 

මවුලවි     :     රට කෙටවුවේ එයිද අයියණ්ඩියේ ඒම කෙලවන්න නොෂිතන්න උඹලා අපී…..//

ඥාණසාර  :     රජ වෙන්න කොටවන්න ඕනෑ බොලන්…

 

මවුලවි     :     ජාති වාදෙ අවුලුවා රටේ… දෙන්….. ඥානෙලා පෙනෙන්න නේ ඉතින්..

ඥාණසාර  :    සාදුලාට සයිස් දාලා නෙලල පොල්ලකින්… උඹල නේද හැංගුනේ ගිහින්…

දෙදෙනාම :    අහා………. අහා… හා… හා… හා……//

 

-ඒ.එම්.එස්. වික්‍රම-

Advertisements

One thought on “මවුලවි සහ ඥාණසාර යුග ගීය…

  1. “යක්ෂයා විසින් සියලු ආගම් නිපදවන ලද්දේ මිනිස් වර්ගයාගෙන් දෙවියන් වසං කිරීමටය”. (“All Religions were invented by the Devil to conceal God from Mankind.”)

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s