බුකි වීරයින්ගේ ගීතය..


(මෙම ගීතය “සොර දෙටුවෙක්.. කස තැලුම් කකා..” යන ගීතයේ තනුවට එළටම ගායනා කල හැකිය…)

 

ගොංබිජ්ජෙක්… ප්‍රීපේඩ් දමාගෙන..

හොර නමකින් බුකියට ගොඩවී….

දමන පෝස්ට් දැක… හතර හිනා යන

අහෝ දුකයි කීවාලූ… අහෝ දුකයි කීවාලූ…..

අනේ මෙහම ගොං ආතල්… අනේ මෙහෙම ගොං ආතල්…

චූ කර නිදාගනින් සැනසීමෙන්…

 

බුදු පුතෙකුන්.. සිය ගෝලබාලයින්…

මැර බලයෙන් සද්දෙ දමාලා….

නටන නැටුම් දැක… චූන් වෙලා බොල

අහෝ එළයි කීවාලූ… අහෝ එළයි කීවාලු…

අනේ මෙහම ගොං ආතල්… අනේ මෙහෙම ගොං ආතල්…

චූ කර නිදාගනින් සැනසීමෙන්…

 

මහා රජෙක්.. ලංකාවම කනකොට..

අඳ ගොලු බීරන් වගෙ ඉඳලා…

බොරුවට දඟලන … බුකි වීරයො දැක

අනේ හුකේ කීවාලු…. අනේ හුකේ කීවාලු…

අනේ මෙහම ගොං ආතල්… අනේ මෙහෙම ගොං ආතල්…

චූ කර නිදාගනින් සැනසීමෙන්…

-ඒ.එම්.එස්. වික්‍රම-

Advertisements

5 thoughts on “බුකි වීරයින්ගේ ගීතය..

  1. මේසෙට තට්ටු කර කර කියලා රේකෝඩ් කරලා මෙතනම දාන්න.
    ගොං බිජ්ජෙක් නැතුව බිං ගොජ්ජෙක් කීවා නම් පොඩි ගතියක් එයි.

  2. නරක නෑ

  3. 😀

  4. 😀

  5. ඒකත් හොඳ වචනයක් 😀

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s