ඒ කාලෙ ඉඳලා සිද්ද වෙච්ච කතාවක්


ඒ කාලෙ ඉඳලා කියන කතාවක් මේ…රට ඩිවලොප් කරනවාය කියන්නේ..
බලය ගත්ත දාට ඒව මතක නෑ..හොරා කන්න නම් අමතක වෙන්නේ නෑ..
ඊට පෂ්ෂෙ මොකද වුනේ දන්නවද ඔයා….?
(ඊට පස්සෙ ඒගොල්ලො කිව්ව විදියටම පොරොන්දු ඉස්ට කරනවා)
හැම පාරම ඒම තමයි හිතුවෙ මෙයාලා..ඒත් උන්ට ඒවා වගේ වගක් නෑ…

.
දිනන්න පෙර ප්‍රතිපත්තිත් හදන්නේ…පට්ට චූන් එකක් තමයි පෙනෙන්නේ..
ගොබ්බයො ටික රැවටීලා සිටින්නේ..උන්ම තමයි පොර කියලා හිතෙන්නේ…
ඊට පෂ්ෂෙ මොකද වෙන්නේ දන්නවද ඔයා….?
(ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනත් එක්ක රට එලට සංවර්ධනය කරයි)
හැම දාමත් හිතුවෙ අපිත් ඒම වෙයි කියා …ඒ වුනාට කවදාවත් වෙන්නේ නෑ…

.
මැතිවරණෙත් ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ…රැස්වීමුත් හැම තැනකම තියෙන්නේ..
හැම රැළියෙම අනිත් පක්ෂෙ පතුරු යයි… තමන්ගෙ වැඩ පිලිවෙල ගැන සද්ද නෑ..
ඊට පෂ්ෂෙ මොකද වෙන්නේ දන්නවද ඔයා….?
(ඒම තමයි ඉතින් අනිත් එවුන්ගෙ වැරදි පෙන්නලා දීලා තමන් කරන්න හදන හොඳ වැඩ පිළිවෙල ගැන ජනතාවට තේරුම් යවන්න එපැයි)
හැමදාමත් හිතන් හිටියෙ ඒම වෙයි කියා…ඒ වුනාට කවදාවත් වෙන්නෙ නෑ..

.
කතිර යුද්දෙ සද්දෙ දාලා දිනන්නේ….දිනපු පැත්ත අනිත් උන්ට නෙලන්නේ..
හැත්ත බුරුත්තක් ඇමතිල සිටින්නේ….ආණ්ඩුවක් දැන් සම්මත වුනානේ…
ඊට පෂ්ෂෙ මොකද වෙන්නේ දන්නවද ඔයා….?
(මං කිව්වෙ… ඒ ඇත්තො දිනලා එන්නෙ රටට ජනතාවට අවංක සේවයක් කරන්නනේ)
හැමදාමත් බලන් හිටියෙ ඒක වෙයි කියා…ඒ වුනාට මේ කපේට වෙන්නේ නෑ…

.
බලයෙ ඉන්න එවුන් තාම කොටනවා….අනිත් එවුන් මුන්ගෙ පතුරු අරිනවා..
දිනන්න පෙර කිව්ව ඒව කරන්නෑ…ජනතාවත් ආණ්ඩුවට කැමතී නෑ..
ඊට පෂ්ෂෙ මොකද වෙන්නේ දන්නවද ඔයා….?
(ඒ ආණ්ඩුව කිව්ව විදියට ජනතාවට සේවය කරන්නැත්නම් වෙන පක්ෂෙකට බලය දීලා රට සංවර්ධනය කරන්න බාර දෙන්න ඕනෙ)
හැම දාමත් අපිත් කෙරුවෙ ඒකමයි මෙයා….ඒ වුනාට කවදාවත් වුනෙත් නෑ..

.
දැන් ආයෙත් මැතිවරණය තියන්නේ….පැරදුන උන් රට කරනව කියන්නේ..
උන්ට බලය දෙන්න කියා අඩන්නේ..අපෙ ගොන්නුත් එලට කතිරෙ ගහන්නේ…
ඊට පෂ්ෂෙ මොකද වෙන්නේ දන්නවද ඔයා….?
(ඊට පස්සෙ නම් ඉතින් ඒ ආණ්ඩුව ගේදර යවලා පත් වෙන අලුත් ආණ්ඩුව ජනතාවට සේවය කරයි)

හැම දාමත් එකම දේනෙ සිද්ද වුනෙ මෙයා…බත් කන උන් ලංකාවේ ඇත්තේ නෑ…

~වික්‍රම~
හැම දාමත් එකම දේනෙ සිද්ද වුනෙ මෙයා…
බත් කන උන් ලංකාවේ ඇත්තේ නෑ…

~වික්‍රම~

Advertisements

One thought on “ඒ කාලෙ ඉඳලා සිද්ද වෙච්ච කතාවක්

  1. good

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s