මගේම සෙල්ෆිය..


මම ගහපු සෙල්ෆියක් මේ…..

☻මම නරුමයෙක්
☻ක්‍රමය කෙරෙහි විවේචනයක් තියෙන
☻මේ ක්‍රමය මරා දමා හිරබත් කන්ට පෙරුම් පුරන.
☻ඔව් මම නරුමයෙක්
☻එසේ නොවේ යැයි හිතන නරුමයින් අතර හිඳ
☻සංස්කෘතියෙන් වහපු දෙමළටයි,තම්බියටයි කූඩාරම අස්සෙ ලගින්ට දෙන.
☻සැබැවි මම නරුමයෙක් කැතම කැත
☻මිනිහාට ඉහළින් ඇති සියල්ලට වෛර කරන
☻ලෝකය මැවූ දෙවියන් මිනිසා බව දන්න
☻නරුමයෙක්-මනුස්සකම විලාසිතාව කරගත්ත
☻නරුමයෙක්-ප්‍රේමය ආගම කරගත්ත
☻නරුමයෙක්-විප්ලවය තවමත් විශ්වාස කරන

ඉතිං-මගේ සෙල්ෆිය මේ
දාහක් දෙනා පාට තවරා ෆොටෝෂොප් පිහිටෙන්
හැඩ කරපු සෙල්ෆි අතර
එතැනම ඉඳන්- මම ගත්තු
හැබෑ සෙල්ෆිය මේ-මතවාදීව…
බලපියව් තියෙන කැත-මිනිහෙක්ගෙ
කොණ්ඩා මෝස්තරයට-මුහුණට-රැවුලට-කමිසෙට-සපත්තුවට
බැරි වෙච්ච හැටි හැබෑ සෙල්ෆිය ලස්සන කරන්ට..
ඉතිං මම නරුමයෙක්-කැතම කැත
කමක් නැත-මට මතයක් ඇත…
සෙල්ෆියේ එය සටහන්ව ඇත…

නුවන් හෙවත් පීඩිත සාක්ෂිකාරයා

One thought on “මගේම සෙල්ෆිය..

  1. diffrent.but good

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s