නිරුවත ගැන


සමාජයේ නොයෙක් දෙනාගේ යතාර්ථයට එබී බලමින්

ඔවුන්ගේ ව්‍යාජ ක්‍රියා කලාපයන් ජනතාව හමුවේ නිරුවත් කිරීමත්,

එදිනෙදා ජීවිතයේදී අප අත්විදන අනේකවිද  අත්දැකීම් තුල හිදිමින්

එකී සංසිද්ධින් පිළිබදව මධ්‍යස්ථ හා යතාර්ථවාදීව අපට හැගෙන දෑ

ජනතාවට හෙළිදරව් කිරීම හා එතුලින් යම් සිද්ධියක් තර්කානුකූලව සිතා බලා

සාධාරණ හා මධ්‍යස්ථ තීරණයක් ගැනීමට ජනතාව පෙළඹ වීම……

නිරුවතේ අරමුණ වේ.

.

Advertisements

5 thoughts on “නිරුවත ගැන

  1. අැත්තටම මම මුලින්ම හිතා ෙගන සිටිෙය නම් ෙවනත් අදහසක් ‘ තියන ඒකක් කියලා….ඒත් ෙමය කිවන්න ගත්තාමයි ‘ඒහි යථාර්තය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්……ෙගාඩක් වටිනවා… රට ගැණ නම් ෙගාඩක්ම දුකයි

    ස්තුති කතෘ තුමණි

  2. ස්තූතියි පද්මි අක්කේ..

  3. apakshapathiwa liyanna

  4. මෙතන ඇති නිරුවතක් නැ
    තියෙන්නේ ඒකපාර්ශවික හැගීමක්
    තව
    බුදු දහමටත් අපහස කරනවා …
    තරයේ හෙලා දකිනවා

  5. තමන්ට දැනෙන විදිය මට වෙනස් කරන්න බෑනෙ 🙂

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s